fondsenwerving

Veel organisaties hebben moeite om geld te genereren voor hun activiteiten. Toch zijn er legio mogelijkheden voor fondsenwerving via subsidies en sponsoring.

Als je weet waar je wezen moet, creatief en innovatief denkt en handelt én een goede vertaalslag kunt maken naar je eigen organisatiedoelen (want niemand heeft baat bij een subsidie om de subsidie), dan ben je al een heel eind op weg. Maar je moet je boodschap ook helder formuleren richting de subsidie- en sponsordoelen en, natuurlijk, aantrekkelijk ‘verpakken’. Secondant Communicatie is gespecialiseerd in communicatie, funding en public affairs. Door optimaal gebruik te maken van de cross-overs tussen deze drie bedrijfsactiviteiten kan je secondant effectief begeleiden bij het werven van fondsen.

No cure no pay

De fondswervingsactiviteiten van Secondant Communicatie worden verricht op basis van het principe ‘no cure no pay’. Daarnaast is het mogelijk om op urenbasis advies en ondersteuning te krijgen bij het opstellen van bidbooks, sponsorbrochures of het opstellen van een sponsor- en subsidiebeleid.

Neem voor meer informatie en de voorwaarden voor fondsenwerving contact met ons op.

Comments are closed.